Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 158
Dün : 541
Bu Ay : 10406
Geçen Ay : 23271
Toplam : 2938981
 
  » Neden kendimizi Allah’a sevdirmeliyiz?

 

 

         Hamd; Allah’a salât ve selam Resulüne ve Tahir ashabının üzerine olsun. Rabbim bizleri sevdiği ve razı olduğu dinde muhafaza etsin. İlmi, daveti ve güzel ahlakı sevdirsin, tevhid ve davetten saptırmasın.  “Allah tarafından sevilmeyi sağlayan şeyler ne olmalıdır? Yani Ne gibi şeyleri göz önünde bulundurmalıyım ki kendimi Allah’a sevdirmeliyim?”
 
      Neden kendimizi Allah’a sevdirmeliyiz? Bu gerekli mi? Tabi gerekli kardeşim. Zira  Allah’ın bizi sevmesi dünya ve ahiret selametimiz için gereklidir. Allah’ın sevgisi; onun rahmetini, bereketini, nusretini, ihsanını, cennetini; sevmemesi de gazabını, ikâbını ve korkunç azabını getirir. Sen cenneti istemez misin? Ona aday olmak güzel değil mi? Çevrende Salihler cennete adını yazdırıyor sende yazdırmak için geri kalmamalısın.
 
         Buharı ve Müslim, Enes ibn Malik’den rivayet eder, Enes der ki: “Rasulullah ve ben mescidden çıkıyorduk ki, bir adamla mescidin kapı eşiğinde karşılaştık, adam peygambere “kıyamet ne zaman kopacak?” dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama: “ ona ne hazırladın? “buyurdu. Adam “ona çokça namaz, oruç, sadaka hazırlamadım, lakin Allah ve Resulünü seviyorum” dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Sen sevdiğinle berabersin.” buyurdu.
 
        Hadis; bir kimsenin Allah ve Resulünü içten bir kalple sevdiği takdirde, Allah tarafından sevileceğini ifade etmektedir. Bu hadisin verdiği mesaja göre; insanı Allah’a sevdirecek ameller bulunmaktadır.
 
    O halde değerli dostlar! Allah tarafından sevilmeyi sağlayan temel on maddenin ilk maddesinden başlayalım ve kısa kısa değinelim.
 
1-Kuran okumak, ayetlerini tefekkür etmek, anlamını derinden kavramak Allah tarafından sevilmemizi sağlar.
 
       Kuran; tevhide, imana, hayra ve selamete davet eden, rehber kitabımızdır. Allah’ı tanıtan, ismini ve yüce sıfatını haber veren Kuran onurumuzu yüceltir.
 
     Allah, nice kavimleri, Kurana duydukları “sevgi ve teslimiyetleri” sebebiyle izzete erdirdi, nicelerini de ona sırt döndüğü için zillete mahkûm etti. Nasıl ki okul kitaplarımızı okuyor ezberliyor, anlamaya gayret ediyor, başarılı olup üstün mevkilere ve makamlara ulaşmak için çabalar sarf ediyoruz, bu çabamızdan kat kat daha fazlasını kurana vermeli, anlamaya çalışmalı, bize vaat edilen en büyük makam olan cenneti kazanmalıyız.
 
     Biz kendimizi Kurana ne kadar verirsek, O da bize kendini o kadar verir, böylece Allah basiretimizi genişletir. O halde; Allah tarafından sevilmemizi sağlayan- ilk maddemiz; kuran okumak ve onu tedebbür etmektir.
 
2-Farz ibadetlerden sonra nafile ibadetlerle Allah’a yakınlaşmak Allah tarafından sevilmemizi sağlar.
Farz ibadetler üzerimize farz olan namaz oruç gibi farz ibadetlerdir. Farz ibadetlerin terki, dünya ve ahirette cezayı gerekli kılar. Farz ibadetlerle birlikte “nafile ibadetler” yapmak, Allah tarafından sevilmeyi sağlar.
 
   Mümin sınıf sınıftır, bazı müminler farz ibadetleri yerine getirir, bunu yeterli bulur, ötesine geçmez. Bazı müminlerse farzla beraber nafile ibadetlere de ağırlık verir. İşte bu nafile ibadetler, Allah tarafından daha çok sevilmeyi sağlar.  
 
    İbn kayyım (r.h.) der ki “Farzlardan sonra nafile ibadetler kulun Allah tarafından sevilmesini sağlar” Nafilelerle Allah’a yakınlaşanlar yarışmayı birincilikle bitirenler, farzlarla yaklaşanlar ise ikincilikle bitirenler, farzı ve nafileyi terk edenler ise yarışmayı kaybedenlerdir. Bu somut örnekle sanırım daha güzel anlaşıldı.
 
3-Her hal içinde Allah’ı anmak/zikretmek, Allah tarafından sevilmemizi sağlar.
Zikir; şerî delille, sünnet ışığında, dualarla ve ibadetlerle olur. Kurana ve sünnete uymayan zikir dinde geçerli değildir. Allah’ı dille, amelle, kalple zikretmek, Allah tarafından sevilmeyi sağlar. Örneğin kuran okumak, namaz kılmak, oruç tutmak, iyilikte bulunmak, haramdan sakınmak, ilim almak, cihad etmek, helal kazanmak bir zikirdir. Allah ayette “ beni anın ki bende sizi anayım” buyurur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kutsi hadiste : “Kulum beni andıkça ben onunlayım” Buradaki zikir, kurana ve sünnete uygun tarzda dualar ve ibadetler etmektir.
 
4-Allah’ın sevdiği ve razı olduğu herhangi bir emri-hükmü, arzumuzun önüne almak Allah tarafından sevilmeyi sağlar. Yani nefsimizin hoşuna gitmese de Allah’ın hükmünü öne geçirmeli onu kabullenmeli, yüceltmelidir. Çünkü kul; bunu yapınca “kendi arzusunu” terk ederek, Allah -subhana ve tealanın- rızasını gözetmiş olur. İşte bu davranış, kulu Rabbine sevdirir. Böyle bir müslüman; insanların ve toplumların rızasını değil, Allah’ın rızasını öne alan salih bir müslümandır.  
 
5-Allah’ın ismini, sıfatını bilmek, onun Rablığını, İlahlığını kavramak, azametini ve rahmetini tefekkür etmek, Allah tarafından sevilmeyi sağlar. Çünkü Allah’ın her isminde muhteşem bir anlam, derin bir bilgi, mükemmel bir rehberlik vardır. İnsan; Allah’ı sevmeye ve itaat etmeye adım attıkça, Allah ona tüm rahmetini ve güzelliğini açar.  Allah, her an yanında olur. Onun her derdine, sıkıntısına, acılarına sabır ruhu aşılar. Allah’ın kuluna gösterdiği bu yardımlar kulunu sevdiğini ispat eder.
 
   
     Allah tarafından sevilmemiz bizim ona duyacağımız yahut göstereceğimiz tevhidle, sevgiyle, ibadetle, dualarla, salih amellerle alakalıdır. Ne kadar tevhid-iman-salih amel o kadar rıza, rahmet, ihsan, nimet olur. Ne kadar şirk-küfür-günah-zülüm o kadar ceza ve azab olur.
 
6-Allah’ın yaptığı iyiliği, ihsanı, görünen ve görünmeyen nimetlerini görmek, itiraf etmek, mükemmel kudretine teslim olmak Allah tarafından sevilmeyi sağlar.
İnsan nimetin esiridir, nimeti gördükçe teslim olur, boyun eğer, görmedikçe de nankörlük eder. Diyelim ki bize madden iyilikte bulunmuş, her sıkıntımıza yardımcı olmuş bir kimseye, sürekli kalbimizde bir sevgi, ona karşı bir merhamet vardır. Zira onun iyiliği bizi kendine esir etmiştir. Biz dünyada bize hayat veren, nimetlerle donatan, doğru yol çizen Rabbimin üzerimizdeki nimetini-rahmetini görmeliyiz. İnsan; Rabbinin nimetlerini gördükçe yahut hatırlatıldıkça boyun büker, teslim olur, kulluk eder, böylece Allah tarafından sevilir.
 
7-Allah’ın hükmüne ve emrine “kayıtsız ve şartsız” boyun eğmek, indirdiği hükmüne teslim olmak Allah tarafından sevilmeyi sağlar. Örneğin Allah, namazı-orucu-zekatı-kuran okumayı, iyilik yapmayı, ilim öğrenmeyi, cihad etmeyi, helal yemeyi, faiz almamayı, kötü arkadaş edinmemeyi emretmiştir, bu emirlere mazeretsiz boyun eğeceğiz, itaat edeceğiz. Bu durumlar haşyeti, takvayı, üstün teslimiyeti kazandırır. Böylece Allah tarafından sevilmemizi sağlar. Peygamber ve ashabı en zor analrda bile Allah’a itaati, yolunda davet ve cihad etmeyi terk etmediler netice de altlarında ırmaklar akan cennetlere girdiler. Cennet kafilesi seni bekliyor kardeşim geç kalma.
 
8-Allah’la baş başa kalmak, ona münacat etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak Allah tarafından sevilmeyi sağlar. Allah, bizi sevilenlerin kafilesine katmak isterse, rızasını kazandıracak söz ve amele sevk eder, eğer gazab edecekse şirke, harama, bidate sevk eder. Ey Müslüman kardeşim içinde bulunduğun haline bir bak, sen en çok hangi amel üzeresin? Allah’a itaat mi şeytana itaat mi ediyorsun? Bak ve kararı sen ver. Eğer itaat üzeresen sabırlı ol, sebat et, Salihleri terk etme, olduğunu halin daha iyisini yakalamaya çalış, yok eğer şirk ve günah içindeysen hemen tövbe et, istiğfarda bulun, çevreni terk et, günaha çağıran etkenlere ve çağırıcılara tavır al, ilim meclislerine katıl. İlim hakka sevdirir batılı def eder.
 
9-Allah’ı seven tevhid-sünnet-davet-cihad ehlini sevmek, bu kafilenin izini takip etmek, onların seyrini ve hedeflerini takdir etmek Allah tarafından sevilmeyi sağlar. Zira bu kimseler Allah’a giden yolda cennet rehberleridir. Bu kimseler Resuller, Nebiler, Alimler, Salihler, davetçiler, mücahidlerdir. İmam Malik’in sahih senedle rivayet ettiği bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurur: “birbirlerini Allah için sevenlere Allah’ın sevgisi farz olur” Müminin, mümin kardeşini ve İslam erlerini sevmesi imanının ve güzel ahlakının alametidir.
 
10-Sonunca madde, “kalbinle Allah arasına girecek” seni Rabbinden uzaklaştıracak, her şeyden uzak kalacaksın, bu durum Allah’ın sevmesini getirir.
“Kalbinle Allah arasına girecek olan en büyük günah;” şirktir, haktan yüz çevirmektir, dinle alay etmektir, ibadeti terk etmektir, güzel ahlaka sırt dönmektir, namaz kılmamaktır, kötü arkadaş edinmektir, kafiri sevmek müslümana düşman olmaktır, kardeşinle veya ilim ehliyle alay etmektir, alimlerin ve davetçilerin kadrini düşürmekdir.
 
    Yanı sıra futbola, müziğe, meşru olmayan eğlenceye ağırlık vermek, Allah’ı ve resulünü sevdirecek söz ve amelden uzak kalmaktır. Sağlam iman, sağlam kalple başlar, kalbi bozuk olanın amelide bozuk olur.
 
       Bu yazımızda “Allah tarafından sevilmeyi gerekli kılan on ilkenin” üzerinde durdum. Allah, öğrendiklerimizle amel etmeyi kolaylaştırsın. Allah bizleri sevgisini ve rahmetini vacip kılacak söz ve amellere sevk etsin, şirkten haramdan bidatten korusun, tevhid ve sahih sünnet yolunda başarı versin. Salat ve selam Resulüne olsun.  
Diğer Makaleler :

» SENDEN NE DAVA ADAMI OLUR NE TALEBE

» ne faydan oldu?

» TEVHİDİ BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

» İSLAMDA DİN DEĞİŞTİREN ÖLDÜRÜLÜR.

» Selefiler Oldukça

» Ey Hadis inkarcıları bu hadisin uyduruk olduğunu kim ispat eder?

» Akılcıların tahrifi ve hadis ehlinin izzeti

» Akılcılar, sahih naklin önüne sınırlı aklı geçirerek ilmin namusunu kirletmiştir.

» Mutlaka okumalısınız-Ubeydullah Arslan

» Cennet kapısı Mali ve unutulan dersler-Ubeydullah Arslan

» Dini Hitabımızın Şerîliği ve Sorunları-Ubeydullah Arslan

» Hangi Humeyni?Ubeydullah Arslan

» Tarikatların tehditi ve bir öneri-Ubeydullah Arslan

» Tunus Nahda Hareketinin ve Gannuşi’nin zor sınavı-Ubeydullah Arslan

» Ehl-i Sünnet/Selef evrenseldir.

» Sünneti inkar edenlerden şikayetçiyim

» Nereden başlayalım?

» Şiilikten nasıl kurtuldum?

» İslam dünyasında yükselen Selefi düşünce

» Sevgi/Muhabbet Fıkhı

» Kavgamız Şirkle ve günahlarla eşimizle değil

» Çağdaş Murcie-Ubeydullah Arslan

» Ne Güzel Konuştun el-Huveyni!

» Allah’tan Başkasını mı Veli Dost Edineceğim?

» Özgürlük Filosu Ablukayı Sever

» Ey İman Edenler! Birlik Olun


Okunma Sayısı : 2871
Paylaş Delicious Stumble

Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet