Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 161
Dün : 541
Bu Ay : 10409
Geçen Ay : 23271
Toplam : 2938984
 
  » Akılcılar, sahih naklin önüne sınırlı aklı geçirerek ilmin namusunu kirletmiştir.

 

Akılcılar; sahih naklin önüne sınırlı aklı geçirmekle ilmin namusunu kirletmiştir.

Ubeydullah Arslan İslamabad İslam Ünv.

 

 

      Sahih dinin yolundan sapmış münharif fırkaları/sapık akımları, tanımak, tanıtmak, üzerinde ciddi araştırmalar yaparak ümmeti uyarmak önemli bir konudur.  Nitekim Allah ayetinde şöyle buyurur: “Suçlu-günahkârların yolu apaçık ortaya çıksın diye, ayetlerimizi işte böyle birer birer açıklıyoruz.” (En’am-55) Ömer ibn Hattab der ki; “Cahiliye’yi bilenmediği zaman İslam’ın tutulduğu kulp, ilmik ilmik kopar.” Huzeyfe radiyallahu anhu şöyle der, “Herkes Peygambere hayır hakkında sorardı bense bana ilişebilir korkusuyla şer hakkında sorardım.”

       Çağdaş Akılcı akımların, Şerî nasları kötüleme yönelişleri; büyük bir sapıklık olup tehlikeli bir yaklaşımdır.   Bu akımların büyük çoğunluğu İslam’ın şerî hükümlerini tahrif etmekte, İslam düşmanlarının eserlerinden ve bakışlardan etkilenmekte, aklı öne alarak nasları iptal etmektedir. Bu akılcı akımlar; sınırlı ve kusurlu aklı, şerî nasların öne almıştır. Oysa akıl; farklı boyutlarıyla çok hatalı bakışıyla, sınırlı görüşüyle şerî nasları hiçe saymaya gücü olmayan bir alettir.

      Akılcı akım; semî deliller dediğimiz ayet ve hadisi terk ederek asrın getirdiği yenilikleri ve zaruretleri vahyin önünde tutmuştur. Onların amacı; vahyi asrın getirdiği zaruretlerin seviyesine indirmektir. Bu düşünce yüzünden, Allah’ın haramları helal, helalleri de haram konumuna kadar indirilmekte, dinin asli değerleri ise itibarsızlaştırılarak iman ve amel dairesinden çıkarılmaktadır.  

      Günümüzde ki çağdaş akılcı akımın izi, ilk dönem zuhur eden akılcı akım olarak bilinen, kendi ürettiği dine davet ederek dikkat çeken “nas iptalcisi” mutezile’ye dayanır.  Bu yeni ve eski akım, müşterek bir akide ve düşünce ekseninde birlikte hareket etmekte, bir konuyu delillendirmede akla büyük değer vermekte, hatta aklı vahye ortak koşmaktadır. Bu yapılan ise çağın en büyük putçuluğudur.

       Putçuluk sadece taşların Allah’a ortak koşulmasıyla gerçekleşmez aynı şekilde aklın vahye karşı ortak koşulmasıyla da gerçekleşir. Günümüzde yaşayan akılcı akımlarda şu iki virüs/mikrop göze çarpar, biri putçuluk biri de sapıklıktır.

       Aklı, vahye ortak etmek putçuluktur, aklı, peygamberin yerine koyup sınırsız bir donanımla donatmak da sapıklıktır. Eğer biri islam’da kurban ibadeti yoktur diyerek  kuran’ın “Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve buna benzer nedenlerle) kuşatılırsanız, artık size kolay gelen kurban(ı gönderin). Kurban yerine varıncaya kadar başlarınızı traş etmeyin. Kim sizden hasta ise veya başından şikayeti varsa, onun ya oruç ya sadaka veya kurban olarak fidye (vermesi gerekir). Güvenliğe kavuşursanız, hacca kadar umre ile yararlanmak isteyene, kolayına gelen bir kurban(ı kesmek gerekir). Bulamayana da, hacc’da üç gün, döndüğünüzde yedi (gün) olmak üzere, bunlar, tamı tamına on (gün) oruç vardır. Bu, ailesi Mescid-i Haram’da olmayanlar içindir. Allah’tan korkun ve bilin ki Allah, muhakkak cezası pek çetin olandır. sarih ayetini inkar ederek “dinde kurban yoktur” ediyorsa bu açık bir ortak koşmak değil midir? Ayrıca peygamberin abdesti bozan yellenme konusunda sarih hadislerini iptal ederek “Kuran’da bu konuda delil yoktur” diyerek yellenmenin abdesti bozmadığını söylemek, aklı peygamber rolüne koymak değil midir?

      Akılcılar günümüzde; sahih naklin önüne sınırlı aklı geçirmekle ilmin namusunu kirletmiştir. İlk dönem mutezile’nin sapıklığını bile sollamıştır.  Öyle ki; ehl-i sünneti/selefi hayasızca ve insafsızca aşırılıkla, sapıklıkla, akla değer vermemekle, aklı hiçe saymakla, din hürriyetini kısıtlamakla, hadislere/riayetlere iman etmekle, hadisleri Kuran’a ortak koşmakla, peygamberi dinde hükmedici görmekle suçlamıştır !!!

       Çağdaş akılcı akımların, mutezile akımını övdüğünü, gündemde tuttuğunu, müsteşriklere ve din düşmanlarına müsamahakâr davrandığını görüyoruz. Dine; semî delille bakmayan bu akım; şu konuları öne çıkartmkatadır.

1-vela/dost ve bera/düşmanlık ilkesini sulandırmış bütün küfür dinleri ve batıl mezhepler arası birliği öne çıkartmıştır.

2-Tağut Küfür rejimleri (Laik-Demokrasi devletlerini) İslam şeriatından üstün görmüş, dinler arası hürriyet adı altında öne çıkardığı sloganla laikliği öne çıkartmıştır.

3-Tağut, Şirk, Küfür kavramlarını reddederek İslam Devleti tesisini reddetmiştir.

4-Kafire karşı cihad etme fikrini iptal ederek cihadı sadece savunma amaçlı görmüş, müsteşriklerin İslam sadece kılıçla yayılmıştır iddiası karşısında eziklik duyarak kafire cizye verdirmek dinde yoktur noktasına kadar varmıştır.

5-Dinden çıkma olarak isimlendirdiğimiz ridde/mürted olma konusunu reddederek, her insanın din seçme ve yaşama hakkı olduğunu savunmuştur! Bu bakış açısı ise açık bir küfür olup İslam dininin değerini alçaltmaktır.

5-Kadın-erkek birlikte aynı sınıfta okumak veya bir evde kalmanın mahsuru olmadığını savunmak.

6-Hadisler etrafında şüpheler yaymak,  ahad haberleri akaid’de delil görmemek.

7-Peygamberin mucizelerini akla ters düşüyor gerekçesiyle inkar etmek.

8-İsa’nın nüzulünü, kaderi, kıyametin küçük ve büyük alametlerini, kabir azabını, Deccel’in çıkışını, Debbetul Arz’ın kıyametten önce çıkışını, ebabil/kuş sürülerinin gelişini reddetmektedir.  

9-Solcu görüşleri, rafizi bakışları, küfür içerikli her düşünceyi fikir hürriyeti adı altında savunmak,

Saydığımız bu maddelere ekleyecek çok maddeler vardır kısa ve öz olarak dile getirdiğim bu konular bu akılcı akımın ateşle savunduğu konulardır. Bu akılcı sapık zındık akımın karşısında sapasağlam durabilmek için selefi salihin akidesine bağlanmalı,  delille alimlerin yolunda gitmeli, Kuran ve sünneti hüccet görmelidir.   

 

Diğer Makaleler :

» SENDEN NE DAVA ADAMI OLUR NE TALEBE

» ne faydan oldu?

» TEVHİDİ BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

» İSLAMDA DİN DEĞİŞTİREN ÖLDÜRÜLÜR.

» Selefiler Oldukça

» Ey Hadis inkarcıları bu hadisin uyduruk olduğunu kim ispat eder?

» Akılcıların tahrifi ve hadis ehlinin izzeti

» Mutlaka okumalısınız-Ubeydullah Arslan

» Cennet kapısı Mali ve unutulan dersler-Ubeydullah Arslan

» Dini Hitabımızın Şerîliği ve Sorunları-Ubeydullah Arslan

» Hangi Humeyni?Ubeydullah Arslan

» Tarikatların tehditi ve bir öneri-Ubeydullah Arslan

» Tunus Nahda Hareketinin ve Gannuşi’nin zor sınavı-Ubeydullah Arslan

» Ehl-i Sünnet/Selef evrenseldir.

» Sünneti inkar edenlerden şikayetçiyim

» Nereden başlayalım?

» Şiilikten nasıl kurtuldum?

» İslam dünyasında yükselen Selefi düşünce

» Sevgi/Muhabbet Fıkhı

» Neden kendimizi Allah’a sevdirmeliyiz?

» Kavgamız Şirkle ve günahlarla eşimizle değil

» Çağdaş Murcie-Ubeydullah Arslan

» Ne Güzel Konuştun el-Huveyni!

» Allah’tan Başkasını mı Veli Dost Edineceğim?

» Özgürlük Filosu Ablukayı Sever

» Ey İman Edenler! Birlik Olun


Okunma Sayısı : 2135
Paylaş Delicious Stumble

Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet