Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 478
Dün : 873
Bu Ay : 19871
Geçen Ay : 24883
Toplam : 2925175
 
  » Ey Hadis inkarcıları bu hadisin uyduruk olduğunu kim ispat eder?

  

EY HADİS İNKARCILARI BU HADİSİN UYDURUK OLDUĞUNU KİM İSPAT EDER?
ubeydullah arslan

Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem 
bir gün ashabına namaz kıldırdıktan 
sonra bir konuşma yaptı. Konuşmadan sonra 
bir zât kalkıp: “Ey Allah’ın Resulü! Sanki bu, veda eden 
bir şahsın konuşması gibi. Bize neyi tavsiye ve vasiyet edersiniz” dedi. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Size Allah’tan korkmayı (takvâyı) ve başınızdaki idareci Habeşli bir köle de olsa itaat etmenizi tavsiye ve vasiyet ediyorum. Benden sonra hayatta kalanlar bir çok ihtilâf görecek. O zaman benim Sünnetime ve hidayet üzere olan râşid halifelerin (Hulefâ-i Râşidîn) Sünnetine sarılın. Dinde aslı esası olmayan sonradan çıkma işlerden sakının. Bu şekilde sonradan ortaya atılmış dine zarar verici her şey bid’attır. Her bid’at ise sapıklıktır.”

Hadisin Tahrici: 
Hadis Sahihtir. Ahmed Musned 4/126-127, 
Ebû Dâvud Kitabu’s Sunne Babu fî luzumi’s Sunneti 4607, 
Tirmizi Kitabu’l İlm 2676, İbn Mâce Muhaddime 42,43, Dârimî 1/44, İbn Hibbân 102, Hâkim 1/97, İbn Ebi Asım Sunne 17/20-29-30, beyhakî Delâil Nubuvveti 6/541, Elbani Sahihu’l Câmî’s Sağir 2/346

Rasulullah 
sallallahu aleyhi ve sellem 
bu sahih hadiste sünnetine sarılmayı, 
onunla amel etmeyi, onu tazimlemeyi emreder. 

Sünnete bağlılık; 
Peygambere bağlılıktır. 
Ona düşmanlık peygambere düşmanlıktır. 
Peygamberin sünnetinin olmadığı yerde ise raşid halifelerin sünnetine/yoluna sarılmak vaciptir. Raşid halifeler sünnete bağlılıkta ve islam’ı yaşamada en hayırlı nesildir. Peygamber onları övmüştür. 

Peygamberin bu sözü 
Nisa 115 ayetine işaret eder, 
Allah mezkur ayette; müminlerin yoluna 
bağlanmayı emreder. “Kim kendisine ’dosdoğru yol’ apaçık 
belli olduktan sonra, elçiye muhalefet ederse ve mü’minlerin yolundan başka bir yola uyarsa, onu döndüğü şeyde bırakırız ve cehenneme sokarız. Ne kötü bir yataktır o!..” (Nisa-115)

Bu sahih hadis 
Kuran’ın ayetiyle uygunluk arz eder. 
Kuran, sünnete bağlanmayı bir çok ayetinde emreder. 
Acaba hadis inkarcısı zındıklar bu hadisin sahih olmadığını nasıl ispat ederler? Bu hadisin uydurma olduğunu hangi delille ispat ederler? Bu hadisi yukarıda adları yazılan muhaddisler nakletmektedir, acaba bunun biri yalancıysa hepsi de mi yalancıdır? Bu yalancılar hakkında neden muteber ulema bir şey demedi? Neden bu muhaddislerin emeği çiğnenir? 

O halde; 
acaba hadisleri inkar eden 
zındıklardan biri bana bu hadisin uyduruk olduğunu ispat edebilir mi? Bekliyorum. Özellikle Edip Yüksel denen hadis düşmanı hevasına tapan adam olursa çok daha iyi olur. 

bekliyorum
ancak çok bekletmeyin,

Diğer Makaleler :

» SENDEN NE DAVA ADAMI OLUR NE TALEBE

» ne faydan oldu?

» TEVHİDİ BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

» İSLAMDA DİN DEĞİŞTİREN ÖLDÜRÜLÜR.

» Selefiler Oldukça

» Akılcıların tahrifi ve hadis ehlinin izzeti

» Akılcılar, sahih naklin önüne sınırlı aklı geçirerek ilmin namusunu kirletmiştir.

» Mutlaka okumalısınız-Ubeydullah Arslan

» Cennet kapısı Mali ve unutulan dersler-Ubeydullah Arslan

» Dini Hitabımızın Şerîliği ve Sorunları-Ubeydullah Arslan

» Hangi Humeyni?Ubeydullah Arslan

» Tarikatların tehditi ve bir öneri-Ubeydullah Arslan

» Tunus Nahda Hareketinin ve Gannuşi’nin zor sınavı-Ubeydullah Arslan

» Ehl-i Sünnet/Selef evrenseldir.

» Sünneti inkar edenlerden şikayetçiyim

» Nereden başlayalım?

» Şiilikten nasıl kurtuldum?

» İslam dünyasında yükselen Selefi düşünce

» Sevgi/Muhabbet Fıkhı

» Neden kendimizi Allah’a sevdirmeliyiz?

» Kavgamız Şirkle ve günahlarla eşimizle değil

» Çağdaş Murcie-Ubeydullah Arslan

» Ne Güzel Konuştun el-Huveyni!

» Allah’tan Başkasını mı Veli Dost Edineceğim?

» Özgürlük Filosu Ablukayı Sever

» Ey İman Edenler! Birlik Olun


Okunma Sayısı : 4246
Paylaş Delicious Stumble

Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet