Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 146
Dün : 541
Bu Ay : 10394
Geçen Ay : 23271
Toplam : 2938969
 
  » Ey İman Edenler! Birlik Olun

    EY İMAN EDENLER! BİRLİK OLUN
 
   Günümüzün İslam düşmanları ve zalimleri, küfür ve şirk yollarına hizmet edecek yeni liderlerini seçmek için birlik ve beraberlik içinde yandaşlarını kırmadan, zedelemeden, yeni bir kurultaya gitti. Dikkat edip izledi iseniz; birlik ve beraberlik içinde hareket ettiler. Aralarında en ufak bir ayrılığa göz açtırmadılar. Acaba biz bu olaydan ders alacak mıyız?
 
    İslam düşmanları, dinimizin ve milletimizin zıddına gerçekleşecek her çabada, her zaman birlik olmuş, zarar vermek için güç olmuşlardır. Küfür bir millettir, birbirinden ayrılmaz. Gerçi bu dostluklar, kendilerine hasret olarak dönecektir, zira şeytandan dost olmaz. “Kim Allah’ı bırakır da şeytanı dost edinirse elbette apaçık bir ziyana düşmüştür.” (Nisa-119)
 
    Bu dönem, onlar için daha büyük sancılar getirecektir. “İşte onlar şeytanın yandaşlarıdır. İyi bilin ki şeytanın yandaşları hep kayıptadırlar.”(Mücadele–19) “Hâlbuki şeytan onları büsbütün saptırmak istiyor.” (Nisa–60)
 
    Kurtulacaklarına ve kurtaracaklarına inandıkları yeni liderleriyle ve yeni siyasetleriyle, yine zulüm, küfür, şirk, düşmanlık, haksızlık gerçekleştirecekler. “(Şeytan) onlara söz verir ve onları ümitlendirir; hâlbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir.” (Nisa–120)
 
 Milletin dinine ve namusuna yine göz dikecek, zulümlerine zulüm katacaklar, müslüman halkın hicabına karşı tavır alacaklardır. “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yeyin, şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır.” (Bakara-168)
 
   Zalimler, ancak şeytanlara kulak verirler, küfür yola saparak doğru yolda olduklarını sanırlar. “Bunlar, (şeytanlara) kulak verirler ve onların çoğu yalancıdırlar.”(Şuara–223)“Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar, kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.”(Zuhruf-37)
 
   Zulüm sadece liderini, ismini değiştirecek, ama yine yeni bir lider ve isimle devam edecektir. Azgın ve zinâkar eski liderlerinin millete ve dine çektirdiğini görmeyen bu zalimler güruhu, yeni günahlar ve küfür sözlerle meydanları kuşatmak için çalışacaklardır. “Hiç olmazsa, onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi! Fakat kalpleri iyice katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını cazip gösterdi.” (En’am–43)
 
   Müslümanlar siyasileriyle, işadamlarıyla, bürokratlarıyla, memurlarıyla, eğitimcileriyle, aydınlarıyla, âlimleriyle, davetçileriyle, basın ve medya kuruluşlarıyla ele ele bu zalimlere karşı birlik olmak zorundadır. Müslümanın müslümana karşı husumet lükslüğü olamaz. Biz sorunlarımızı kendi ellerimizle çözmek isteriz. Önce düşmanı etkisizleştirmek gerekir.“Hep birlikte Allah’ın ipine (İslam’a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişilerdiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.”(Al-i İmran–103) “Birbirinizle çekişmeyin ve ayrılığa düşmeyin; gücünüz gider” (Enfal–46)
 
 
    Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Şeytan insanın kurdudur. Sürüden ayrılan koyunu kurt kaptığı gibi, şeytan da cemaatten ayrılanı kapar. Sakın cemaatten ayrılmayın!” (Tirmizi)

    
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Cemaatten bir karış ayrılan, İslam halkasını boynundan çıkarmış olur.” (Ebu Davud)

   
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur:”Cemaatten Ehl-i sünnet vel-cemaat fırkasından ayrılan yüzüstü Cehenneme düşer.” (Taberani)
 
    Allah, düşmanları önünde çekişmeyi, ihtilaf etmeyi, kuvveti zayıflatmayı yasaklamaktadır. Zira düşman birlik ve beraberlik içinde hareket etmektedir. “Allah ve Resulüne itaat edin, birbirinizle çekişmeyin; sonra korkuya kapılırsınız da kuvvetiniz gider. Bir de sabredin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir.”(Enfal–46)
 
    Zalimler, yeni siyasetlerle ve planlarla müslüman yüreklere zarar vermek, halkını kandırmak, boş vaatlerle aldatmak ister, şeytanda böyledir, zaten zalimler ve şeytanlar dostlar değil midir? “(Şeytan) onlara söz verir ve onları ümitlendirir; hâlbuki şeytanın onlara söz vermesi aldatmacadan başka bir şey değildir.” (Nisa–120) Şeytan, zalimleri İslam’a ve müslümanlara karşı savaşı teşvik eder. “Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar.” (En’am–121)
 
    Şeytan, dünyada ki zalim dostlarını kandırmaktan, küfür yollarına çağırmaktan gurur duyar. Dünyada dine ve salih liderlere karşı savaşanların, güçlerini kırmaya çalışanların, halkı saptıranların, nesilleri ifsat edenlerin mahşerde hesapları tek tek görülecektir. “Allah, onların hepsini bir araya topladığı gün, "Ey cinler (şeytanlar) topluluğu! Siz insanlarla çok uğraştınız" der. Onların, insanlardan olan dostları ise: "Ey Rabbimiz! (Biz) birbirimizden yararlandık ve bize verdiğin sürenin sonuna ulaştık" derler. Allah da buyurur ki: Allah’ın dilediği hariç, içinde ebedi kalacağınız yer ateştir. Şüphesiz Rabbin hikmet sahibidir, bilendir.”(En’am–128)
 
     Şeytan inanmayanların, kâfirlerin, zalimlerin, dinin ve müslüman milletin kutsallarına düşmanlık edenlerin, zinakar la onu sevenlerin dostlarıdır. “Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık.”(Araf–27) “(Batıla) dalanlarla birlikte dalıyorduk.”(Müddessir–45)
 
   Zalimler, halkı kandırmak için ağızlarına gelen her sözü söylemekten ve boş kuruntularla aldatmaktan çekinmezler. Millete şunu edeceğiz, şunu yapacağız, şunu gerçekleştireceğiz, şunu kaldıracağız gibi yalanlarla vaatte bulunurlar, oysa zalimlerin ve şeytanların kuracakları düzen zayıftır. “Hani şeytan onlara yaptıklarını güzel gösterdi de: Bugün insanlardan size galip gelecek kimse yoktur, şüphesiz ben de sizin yardımcınızım, dedi.” “İman edenler Allah yolunda savaşırlar, inanmayanlar ise tağut (batıl davalar ve şeytan) yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın; şüphe yok ki şeytanın kurduğu düzen zayıftır.”(Nisa–76)
 
   Zalimler, milletin arasında nifak, küfür, düşmanlık, ayrılık, etnik ayrımcılık tohumlarını ekerek şeytana hizmet ederler. İslam’a ve ashaba düşman olan Alevi bir kimlikle güçlenerek, Rafızîliğe yardım ederek, müslüman halkın dini vecibelerini inkâr etmeye gayret gösterirler. (Münafıklar arasında) bir de (müminlere) zarar vermek, (hakkı) inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resulüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve: (Bununla) iyilikten başka bir şey istemedik, diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Hâlbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.”(Tevbe–107) “Ey iman edenler! Hep birden barışa girin. Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır.” (Bakara–208)
 
   O halde ey müslümanlar! Zalimler birlik ve dirlik içinde tek ses olarak tek yürekle hareket etmektedir, neden bizler birlik ve beraberlik içinde ele ele çalışmıyoruz? “Dinlerini parçalayan ve bölük olanlardan(olmayın. Bunlardan) her fırka, kendilerinde olan ile böbürlenmektedir.”(Rum–32)
 
    Ey Müslümanlar aralarınızda dini ihlâsla ayakta tutun, La İlahe İllallah diyen gönüllerle birlik olun, "Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin" diye Nuh’a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi Allah size de din kıldı. Fakat kendilerini çağırdığın bu (din), Allah’a ortak koşanlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine (peygamber) seçer ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir.”(Şura–13)  
 
    İyi bilelim ki bizim mevlamız Allah’tır onların ki ise şeytandır,“Onların Allah’tan başka kendilerine yardım edecek hiçbir dostları yoktur. Allah kimi saptırırsa artık onun kurtuluşa çıkan bir yolu yoktur.” (Şura–46) “Ey insanlar! Allah’ın vadi gerçektir, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve o aldatıcı (şeytan) da Allah hakkında sizi kandırmasın!” (Fatır–5)
 
    Ey Müslümanlar birlik olun, ayrılıkta azab, birlikte rahmet vardır. “Birbirinizle çekişmeyin ve ayrılığa düşmeyin; gücünüz gider” (Enfal–46) 
Diğer Makaleler :

» SENDEN NE DAVA ADAMI OLUR NE TALEBE

» ne faydan oldu?

» TEVHİDİ BOZAN DURUMLAR NELERDİR?

» İSLAMDA DİN DEĞİŞTİREN ÖLDÜRÜLÜR.

» Selefiler Oldukça

» Ey Hadis inkarcıları bu hadisin uyduruk olduğunu kim ispat eder?

» Akılcıların tahrifi ve hadis ehlinin izzeti

» Akılcılar, sahih naklin önüne sınırlı aklı geçirerek ilmin namusunu kirletmiştir.

» Mutlaka okumalısınız-Ubeydullah Arslan

» Cennet kapısı Mali ve unutulan dersler-Ubeydullah Arslan

» Dini Hitabımızın Şerîliği ve Sorunları-Ubeydullah Arslan

» Hangi Humeyni?Ubeydullah Arslan

» Tarikatların tehditi ve bir öneri-Ubeydullah Arslan

» Tunus Nahda Hareketinin ve Gannuşi’nin zor sınavı-Ubeydullah Arslan

» Ehl-i Sünnet/Selef evrenseldir.

» Sünneti inkar edenlerden şikayetçiyim

» Nereden başlayalım?

» Şiilikten nasıl kurtuldum?

» İslam dünyasında yükselen Selefi düşünce

» Sevgi/Muhabbet Fıkhı

» Neden kendimizi Allah’a sevdirmeliyiz?

» Kavgamız Şirkle ve günahlarla eşimizle değil

» Çağdaş Murcie-Ubeydullah Arslan

» Ne Güzel Konuştun el-Huveyni!

» Allah’tan Başkasını mı Veli Dost Edineceğim?

» Özgürlük Filosu Ablukayı Sever


Okunma Sayısı : 3493
Paylaş Delicious Stumble

Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet