Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 488
Dün : 873
Bu Ay : 19881
Geçen Ay : 24883
Toplam : 2925185
 
  » İçinde köpek ve resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında

 

“İçinde köpek ve resim olan eve melekler girmez” (Buhari-Muslim) hadisi hakkında araştırma
 
Ubeydullah Arslan
        Hamd; Allah’a salât ve selâm Rasülüne, dinin seçkin nakilcileri ve muhafızları olan ashabına olsun.  
        Hadis inkârcıları ve akılcılar; Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in “İçinde köpek ve resim olan eve melekler girmez” (Buhari-Muslim) sahih hadisinin etrafında büyük velveleler kopararak, ilimden yoksun gençleri sünnetten, hadisten, muhaddisten, peygamberin sözüne güvenirlikten “soğutma girişimde” bulunmaktadır.
       Bu topluluk; sahih hadisin taşıdığı “temel 5 kriteri” bilmeden  -veya bile inkar ederek – red etmekte, din adına sapıkça bir yol haritası çizerek selefin alimlerini hiçe saymakta, “aklı ilahlaştırarak”, batıl arzularına sınırsız bir güven duyarak hareket etmektedir.
      Örneğin bu bağlamda sitesini yakından takip ettiğim, iftira üzerine iftira atan, İmam Buhari’ye ve İmam Müslim’e müşrik, İmam Ahmed’e zalim ve hadis uydurukçusu, Ebu Hureyre- radiyallahu anhu’ya- yalancı ve sapık, diyen “Edip Yüksel” öne çıkmaktadır. Onu izleyen medyatik bazı akademik çevreler de bu tezi savunmakta, ümmetin asırlardır kırılamayan sahih çizgisini kırmaya çalışmaktadırlar.
    Peki, niçin melekler içinde köpek ve resim olan eve girmez? Öncelikle bu soruya cevap arayalım. Hadisimiz, ümmet tarafından kabul görülen en sağlam iki kaynakta yer almaktadır. Buhari(3226) Müslim(2106) numaralarıyla rivayet eder.
      İslam dini ve nebevi nasihat sürekli insanın hayrına, maslahatına uygun tavsiyede bulunmuş, dünya ve ahiret saadetini istemiştir. Kuranın ve Sünnetin öngördüğü emir, kulların ve ülkelerin mutluluğu içindir. Allah, asla kullarına kötülük istemez, onlara zarar veren bir şeyi emretmez, sürekli haramdan, kötülükten, necasetten, şirkten, sakındırır.
      Hadiste geçen köpek hakkında âlimler şunu nakleder, burada adı geçen köpek izin verilmeyen köpeklerdir. Peki, izin verilen köpekler hangisidir? Onlar güvenlik ve av amaçlı beslenen köpeklerin dışında kalanlardır. Köpekleri süs amaçlı evde beslemek bu hadise dâhildir.  
      Bazı âlimler göre; Köpeğin bizzat kendisi/ayni necistir, delilde geldiğini için bu nedenle şeytan hükmündedir, bazı âlimlere göre ise köpek salyasında necaset barındırdığı için necistir, onun değdiği yeri temizlemek gerekir. Aişe -radiyallahu anhe- annemizin rivayet ettiği Müslim’de gelen sahih hadiste “Peygamber köpeğin (bulunduğu) mekana su serpmeyi emretti” buyurulur.
       Köpek, necaset taşıdığı için nebevi nasihat ihtiyatlı olmayı emreder, insan ev içinde hem şerî hem akli açıdan köpekten sakınmalıdır, çünkü necaset taşıdığından namaza manidir, ayrıca sağlığı tehdit etmektedir.
      Resim’e gelince; Bu resimler, ruh taşıyan suretlerdir. Allah’tan başka tapılan varlıkları ifade eden resimlerdir. Şeytanın şirke daveti resimle olmuştur.  Bu sebeple melekler şeytanın var olduğu, harama kapı açan eve girmez. Bu hadis ışığında elle yapılan resim çizmek/suret yapmak haramdır, böyle haram mekanlara rahmet meleği girmez.
      Ayrıca; Melekler, şeytanın ve necasetin olduğu yere girmez. İbn Esir der ki; “Burada ki melekler hafaza, ve ölüm meleği değil, gezici rahmet, istiğfar eden meleklerdir.” (İbn Esir-Nihaye 4/789) İmam Suyûtî der ki; “Burada ki melekler rahmet ve bereketle inen meleklerdir, hafaza melekleri değildir.” (Şerhu’n Nesâi 1/141)
      Hadis; meleklerin köpek ve resim olan eve girmediğini sahih rivayetle söylüyor iman ediyoruz. Peki, gireceğini iddia edenler neye göre söylüyor, onlar melekleri girmiş olarak gördüler mi? Biz bu inancımızı sahih hadise dayandırdık ve melekler girmez dedik, çünkü peygamber böyle buyuruyor, peki onlar kime dayandırıyor?
     Peygamberin sözünden daha doğru sözlü kim vardır? Acaba varsa o kimdir? Kuranda nerede melekler resim ve köpek olan eve girer diye bir ayet vardır? Kuran bu konuda gireceklerine dair bir ayet zikrediyor mu?
      Biz Kuran’da bulunmayan bu soruların cevabını sahih hadiste bulduğumuz için doğruladık. Bizim bu yolumuz daha ilmi ve sağlıklı değil mi? Hiçbir şerî delili olmayan, aklına güvenen, bencil aklıyla tek kendini doğru gören bu inkârcı zihniyet, daha mı ilmi düşünüyor? Akılcılık; delili inkar etmeyi nasıl emreder? Akıl; delile teslim olmalı değil mi? Delile teslim olmayan, nassı çöpe atan, rivayeti manipüle eden, hadis ravisini-ashabı- yalancılıkla suçlayan, alimi cahil gören akılcılık, nasıl bir akılcılıktır? daha doğrusu aklı kullanmak iftiraya başvurmak, hakka muhalefet etmek midir?  
      Biz bu hakikati savunmakla selefimizin nasihat ettiği yolu izledik, o yolda gittik, kurtuluşun öncekilere/selefe uymakla olduğunu bildiğimiz için, dinde delile dayandık, bidatten uzak kaldık. Hevamızı ve akli basitliğimizi ileri sürmeden sahih beyyine ışığında selef âlimlerine sarıldık. Bu doğru yol olmuyor mu? Şeri ve akli yol bu değil mi?
       Peki bu bidat çıkartan kesimler hangi şerî delille, melekler köpek ve resim olan eve girer diyebilir? Bu anlayışları basitlik, ucuz bir inkâr yolu değil midir? Neden senedindeki güvenilir râvilere iftira atarak dini nakleden Salihlere iftira atılmaktadır? Bu ahlaksız tutumu hangi akıl veya akılcılık anlayışı doğrular?
      Eğer, akılcılık güvenilir râviyi, sahih hadisi, tahricini yapan muhaddisi reddetmekse- ki şu an yapılan başka bir şey değildir- batıldır, sapıklıktır hatta yerine göre de küfürdür.   
      Diğer bir husus bu hadisi inkâr eden akılcılar, kurancılar bilsinler ki, hadiste bahsi geçen melekler, rahmet, dua, istiğfar eden meleklerdir. Hafaza meleklere her yere girerler. Ölüm meleği doğrudur her yere girer. Ancak rahmet melekleri köpek ve resim olan eve girmez. Eğer sözümün doğruluğuna inanmıyorsan değilse neden onlar değildir? Neden rahmet meleği olmadığını söyler misin?
     İmam Nevevi ve birçok ilim ehli bu hadisin şerhinde bu meleklerin rahmet melekleri olduğunu nakleder. Acaba inkarcılar kendileri gibi inanan muteber bir âlim getirebilirler mi? Bu âlimlerin kimler olduğunu ve eserlerini akideleriyle birlikte yazarlar mı?
       Ey kardeşlerim! Dini anlamada veya dini bir konunun doğruluğunu öğrenmede, temel kriterimiz şu üç kaynaktır. Kuran, Sünnet, Selefin âlimleridir. Bu üç kriter doğruya ulaşmada en sağlam metottur. Çağımızın yeni bidatçilerine karşı uyanık olunuz. Onlar; aklı her şeyin üstünde görmekte ve aklı ilahlaştırmaktadır. Biz aklı kullanmayalım terk edelim demiyoruz aksine nassı anlamada akla ihtiyacımız vardır ancak bu ihtiyaç nassı çizdiği husus dâhilinde olmalıdır.
     Aklı; nasla güreştirmek, yarıştırmak sapıklıktır. Bazıları bunu yaparak her geçen gün sapıklık bataklığa çökmektedir. Kurtuluş son gelenleri işitmekle değil ilk gelenleri/selefi takip etmekle olacaktır. Salat ve selam Son Rasüle olsun.
Diğer Araştırmalar :

» Kevserî Cehmiyye Okulu’nun İbn Teymiyye’ye yönelik haksız suçlamasının değerlendirilmesi

» Dinler Birliğine Davet konusunda bir araştırma

» Alimlere uymak şirk midir! bir araştırma

» Yaratmak ta Emretmek te Allah’ın Hakkıdır

» Üç Usul İle Tevhide Vusul

» La İlahe İlallah’ın Şartları ve Anlamı

» Bir Toplum Kendini Değiştirmezse Allah’ta Onları Değiştirmez

» Sahih Akideye muhalif sözler

» Onlar hiç bir zaman sözlerini değiştirmediler

» Sihir ve Nazardan korunmak için 10 SEBEP

» Sorularla 3 Esas Şerhi

» Sorularla 4 Vacibin Şerhi

» Niçin Selefiyim

» Muhafazakâr ve Kemalist Düşüncelerin Laiklik Anlayışına Bakış

» Kuran ve Sahih Sünnetten Âkide Dersleri

» Kötü Zan ve Asılsız Haberlerin Tespiti

» Kâfirun Suresinin Tefsiri

» İşte Sevgili

» İslam Kardeşliği

» İran’ın Safevi Farisi’nin Hayalleri ve Ummu’l Kura Nazariyesi

» Lübnan Hizbullah’ının Öyküsü

» Davet ve İslahta Selefin Kriterleri

» Allah’ın Uluvluk/üstte oluş Sıfatı

» Allah’a Sadık Olmak

» 125 Soruyla Abdest ve Namazı Öğreniyorum

» Âkidetu’l Vasıtiyye’den Akide Dersleri


Okunma Sayısı : 33583
Paylaş Delicious Stumble

Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet