Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 123
Dün : 541
Bu Ay : 10371
Geçen Ay : 23271
Toplam : 2938946
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Cevap :

 

“Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir.” hadisi bir çok tarikat ehliyle ve sözde bazı hocaların dillerinde, çok yaygın bir şekilde dolanıyor. Bu türbeci, kabirperest hocalar, “uydurma ve ciddi zayıf hadisleri” bidat yollarında delil görmekte, avâmı kandırmaktadır. Türbelerin meşruluğuna, bizden önce ki milletlerin şeriatını delil getirmekten, türbeleri yasaklayan sahih hadisleri de kendi bidat şirk içerikli davetlerine göre tevil etmekten geri kalmıyorlar. İşte onların türbe ziyaretine delil olarak kullandığı -Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir- ciddi zayıf ve uyduruk bir rivayetin tahrici.

Suyûtî el-Câmî’s Sağîr 8715 zayıf, İbn Hacer el-Askalânî İthâfu’l Mehre 9/123 zayıf, Heysemî Mecmua Zevâid 4/5 zayıf, ez-Zehebî Mizabu’l İtidâl 4/226 münker/zayıf, Muhammed Abdulhâdî Sarumu’l Menkî 40 münker, en-Nevevî Mecmû 8/272 isnadı zayıf, İbn Teymiyye Mecmûa Fetâvâ 27/25 İsnadı zayıf, İbn Kattân el-Vehmu ve’l İbhâm 5/741 isnadı zayıf sahih değil,  Ukeylî Duafâ el-Kebîr 4/170 sahih değil, Şevkânî Neylu’l Evtâr 5/179 zayıf, Mukbîl el-Vedâî eş-Şefâatu 278 münker, Bin Bâz Mecmûa Fetâvâ Bin Bâz 113/16 Uydurma Hadis, el-Elbâni İrvâu’l galîl 1128 münker/zayıf,  Daifu’l Câmî 5607 Mevzû/uydurma hadis, 

Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3849
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3684
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4887
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3198
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3776
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3540
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3811
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3154
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 9074
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 5017
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2551
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2989
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2723
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 3023
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2448
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2528
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 4013
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 7068
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4675
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3808
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 24331
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 6183
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3838
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 12550
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2360
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3743
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 11082
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4717
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8795
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 4073
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2853
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 7053
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2998
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4549
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3442
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 4247
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6929
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2586
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 9178
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7560
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7301
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 12085
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2353
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2573
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 3012
Eklenme : 09/02/2014 15:20 Tıklanma : 3979
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet