Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 198
Dün : 3076
Bu Ay : 23688
Geçen Ay : 35734
Toplam : 2825921
 

    » Soru-Cevap » Hadis
Soru : Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir UYDURMA HADİS Mİ?
Cevap :

 

“Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir.” hadisi bir çok tarikat ehliyle ve sözde bazı hocaların dillerinde, çok yaygın bir şekilde dolanıyor. Bu türbeci, kabirperest hocalar, “uydurma ve ciddi zayıf hadisleri” bidat yollarında delil görmekte, avâmı kandırmaktadır. Türbelerin meşruluğuna, bizden önce ki milletlerin şeriatını delil getirmekten, türbeleri yasaklayan sahih hadisleri de kendi bidat şirk içerikli davetlerine göre tevil etmekten geri kalmıyorlar. İşte onların türbe ziyaretine delil olarak kullandığı -Kabrimi ziyaret edene şefaatim vaciptir- ciddi zayıf ve uyduruk bir rivayetin tahrici.

Suyûtî el-Câmî’s Sağîr 8715 zayıf, İbn Hacer el-Askalânî İthâfu’l Mehre 9/123 zayıf, Heysemî Mecmua Zevâid 4/5 zayıf, ez-Zehebî Mizabu’l İtidâl 4/226 münker/zayıf, Muhammed Abdulhâdî Sarumu’l Menkî 40 münker, en-Nevevî Mecmû 8/272 isnadı zayıf, İbn Teymiyye Mecmûa Fetâvâ 27/25 İsnadı zayıf, İbn Kattân el-Vehmu ve’l İbhâm 5/741 isnadı zayıf sahih değil,  Ukeylî Duafâ el-Kebîr 4/170 sahih değil, Şevkânî Neylu’l Evtâr 5/179 zayıf, Mukbîl el-Vedâî eş-Şefâatu 278 münker, Bin Bâz Mecmûa Fetâvâ Bin Bâz 113/16 Uydurma Hadis, el-Elbâni İrvâu’l galîl 1128 münker/zayıf,  Daifu’l Câmî 5607 Mevzû/uydurma hadis, 

Benzer Sorular :
Elle resim ve heykel yapmanın haram olduğunu ifade eden hadisler Kuran’la çelişiyor mu?
Tıklanma : 3536
Birinizin hayvanı ıssız bir çölde kaybolduğunda Ey Allah’ın kulları tutun diye seslensin hadisi sahih midir?
Tıklanma : 3518
Sevr Mağarasında Yılanın Ebu Bekir’in ayağını sokması kıssası sahih midir?
Tıklanma : 4685
Kabrimle minberim arası cennet bahçesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3052
Peygamberimize efendimiz demek caiz mi?
Tıklanma : 3611
Dua, müminin silahıdır hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3274
Kadının, eşine secde etmesi hadisi sahih mi?
Tıklanma : 3644
Nefisle cihad konusunda bu hadis sahih midir?
Tıklanma : 3028
Cennet, annelerin ayakları altındadır hadisi sahih midir?
Tıklanma : 8836
Eşini annesinden üstün tutan kimseye Allah lanet eder hadisi sahih midir?
Tıklanma : 4690
Hürmetimle tevessül edin zira hürmetim Allah indinde büyüktür sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2410
İkindiden sonra uyuyanın aklı gider sözü sahih hadis midir?
Tıklanma : 2882
Talel Bedru İlahisi sahih rivayetle sabit midir?
Tıklanma : 2596
Ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim bu yüzden mahlukatı yarattım sözü KUTSİ HADİS MİDİR?
Tıklanma : 2886
"ya Seriyye dağa dağa" rivayeti sahih midir?
Tıklanma : 2338
Sahih Hadisi inkar edenin hükmü nedir? (Görüntülü Cevap)
Tıklanma : 2436
Tarikatçılar nasıl hadis uydurur?
Tıklanma : 3846
Sünnete gerek yok Kuran yeter diyenlerin deliline cevap
Tıklanma : 6754
Küçük Cihaddan büyük cihada döndük hadisinin sıhhatı!!!
Tıklanma : 4507
İçinde Köpek ve Resim olan eve melekler girmez hadisi hakkında değerlendirme
Tıklanma : 3679
Kuran’ın ayetini yediği söylenen Keçi Kıssası, Keçi ayet mi yemiş?
Tıklanma : 23441
Buhari veya Muslim’in sahih hadisini inkar edenin hükmü nedir?
Tıklanma : 5974
İslamoğlu’nun Adem ve Musa birbiriyle münakaşa etti hadisi çerçevesinde 8 yalanına cevap
Tıklanma : 3703
İslamoğlu’nun inkar ettiği "Benu israil olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı" (Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan şüphelere cevap
Tıklanma : 11837
Ümmetimin alimleri, Benu İsrail’in peygamberleri gibidir hadisinin sıhhati nedir?
Tıklanma : 2252
Mustafa İslamoğlu’nun "Hayızlı kadın oruç tutar" özel yargısına cevap.
Tıklanma : 3604
Mustafa İslamoğlu’nun "Peygambere salât ve selam Kuran’da yoktur" iftiralarına mubin bir cevap
Tıklanma : 10872
Muaz ibn Cebel’in "Eğer Allah’ın kitabında bulamazsam Sünnetle hükmederim" hadisi sahih midir? manasında sorun var mıdır?
Tıklanma : 4545
Mustafa İslamoğlu’nun "Zamana sövmeyin şüphesiz ki Zaman benim" hadisi etrafında söylediği iftiralara cevaplar.
Tıklanma : 8466
Mustafa İslamoğlu’ndan uzak durmak vaciptir.
Tıklanma : 3902
Allah, Adem’i kendi suretinde yarattı (Buhari-Muslim) hadisi etrafında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 2742
Kim İslam dininden dönerse onu öldürün hadisi (Buhari) hadisi uydurma mıdır?
Tıklanma : 6853
Garanîk olayı hakkında ki rivayetlerin tahlili ve hakkın beyanı
Tıklanma : 2866
Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur/bağlanır (Buhari-Muslim) hadisi hakkında şüphelere cevaplar
Tıklanma : 4402
Kim aşık olur, aşkını korur, herkesten saklar, sonra o şekilde ölürse şehit hükmündedir hadisi!!!
Tıklanma : 3315
Yere göğe sığmadım mümin kulumun kalbine sığdım hadisi
Tıklanma : 3982
Havva olmasaydı kadınlar ihanet etmezdi(Buhari-Muslim) hadisi etrafında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 6625
Bir saat düşünme 60 yıl ibadetten hayırlıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2484
İbrahim 3 yerde yalan söyledi hadisi hakkında şüphelere cevap
Tıklanma : 8933
Size deli denilinciye kadar zikredin hadisi
Tıklanma : 7315
Kadın, eşek, köpek namaz kılan kimsenin önünden geçerse namazı bozar hadisi hakkında ki şüphelere cevaplar.
Tıklanma : 7018
Maymunların zina eden maymunları recm etmesi (Buhari) hadisi hakkında oluşan iftira ve şüphelere cevap
Tıklanma : 11651
Yeryüzünde ilahi misyon taşıyan insanlar var mıdır hadisi!!!
Tıklanma : 2250
Elbani rahimahullah kimdir nasıl bakmalıyız?
Tıklanma : 2498
Hadis tenkidinde önemli husus nedir?
Tıklanma : 2890
Eklenme : 09/02/2014 15:20 Tıklanma : 3822
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet