Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 286
Dün : 1198
Bu Ay : 14909
Geçen Ay : 9524
Toplam : 2895330
 

    » Soru-Cevap » Âkide
Soru : Sofiler Tevessül konusunda acaba kendi imamlarını dinler mi?
Cevap :

 

 

ACABA ŞİMDİ NE DİYECEKSİNİZ? Ubeydullah Arslan


             İmam İbn Teymiyye rahimahullah imamımızdır, aynı şeklide tevhid üzere olan Hanefi -selefi alimler de- imamlarımızdır. Buradan hepsine Allah’dan rahmet dileriz. Birileri İmam İbn Teymiyye -filanın hakkı için deme tevessülüne izin vermiştir- diyerek yalan söyleyip çarpıtarak günlerce velvele çıkartmıştır. İbn Teymiyye’nin böyle söylemediği dev eserlerinde kayıtlıdır. Peki acaba aşağıda ki Hanefi âlimlerimize bu kimseler sahip çıkıp imamlarımız diyebiliyor mu? diyorlarsa buyursunlar birde bunlara kulak versinler. İlimde dürüst olalım. Bidatçi ve şirkçi fikrimize, selef imamlarını alet etmeyelim. Aşağıda ki paylaşımlara bakınız.

         İmam allâme el-Hanefi el-Kâsânî der ki; Bir adamın duasında “peygamberlerinin, rasullerinin, filanın hakkı/hürmeti için senden isterim” demesi mekruhtur(haram boyutunda ki mekruhtur) Çünkü kimsenin Allah’ın üzerinde bu anlamda bir hakkı yoktur. (Bedâu’s Sanâî 5/126)

         İmam el-Hanefi Muhaddis Zeylâî -Tebyînu’l Hakâiki fî Şerh Kenzi’d Dekâik- 6/31’de Ne diyor bakınız: “İmam allâme el-Hanefi el-Kâsânî der ki; Bir adamın duasında “peygamberlerinin, rasullerinin, filanın hakkı/hürmeti için senden isterim” demesi mekruhtur. Çünkü kimsenin Allah’ın üzerinde bu anlamda bir hakkı yoktur. (Bedâu’s Sanâî 5/126)

        El-Hanefi El-Bâbaretî kıymetli eseri -el-İnâyetu’l Şerhu’l Hidayeti 10/64’de “Bir adamın duasında “peygamberlerinin, rasullerinin, filanın hakkı/hürmeti için senden isterim” demesi mekruhtur. Çünkü kimsenin Allah’ın üzerinde bu anlamda bir hakkı yoktur.” Sözünün, Ebu Hanife’nin, Ebu Yusuf’un, Muhammed b. El-Hasen’in sözleri olduğunu nakleder.

         Seyyid Numân Hayreddin el-Alûsî el-Hanefi rahimahullah “Celâu’l Ayneyn 516-517’de” şöyle der: “ Hanefilerin tüm metinlerinde şu kayıtlıdır. Bir kimsenin “Peygamberlerinin, evliyanın, beytu’l Haram’ın ve Kabe’nin kutsal mekanlarının hürmetiyle” diyerek tevessül etmesi, İmam Muhammed nezdinde ateşi mucib kılan bir haramdır. Bunu da “kimsenin Allah üzerinde hakkı olmamakla” açıklamışlardır.

           İmâm Şâfî der ki; Eğer bir insan sabahın erken vaktinde tarikata bağlansa, öğle vaktine kadar ahmak olur, bir sofiye 40 gün tabi olsa/uysa, aklını ebedi olarak kaybeder.” (İbnu’l Cevzî Telbîsu İblîs 371)

 

Benzer Sorular :
Allah’ı görecek miyiz?
Tıklanma : 2364
Allah, şerri/kötülüğü emreder mi? ondan razı olur mu?
Tıklanma : 1469
Yaklaşan belediye Seçimlerine iştirak!
Tıklanma : 2710
Küfür Nedir?
Tıklanma : 1761
İnkar ve Yalanlama Küfrü nedir?
Tıklanma : 1577
Tasdikle beraber alay küfrü nedir?
Tıklanma : 1649
Yüz çevirme küfrü nedir?
Tıklanma : 1620
Şüphe küfrü nedir?
Tıklanma : 1681
Münafıklık küfrü nedir?
Tıklanma : 1493
Hakaret ve Alay küfrü nedir?
Tıklanma : 1478
Ebu Bekir Sifil’in: "İbn Teymiyye cehennemin yok olacağını savunmuştur" iddiası!!! Acaba doğru mu?
Tıklanma : 5508
Kevserî Cehmiyye Okulu’nun dediği gibi İmam İbn Teymiyye bir müşebbihe veya mücessime mi?
Tıklanma : 2665
Kevserî Cehmiyye Okulu’nun İbn Teymiyye’ye yönelik haksız suçlamasının değerlendirilmesi
Tıklanma : 1991
Kim benim velime düşmanlık ederse ben de ona harb ilan ederim (Buhari) hadisinde ki VELİ kimdir?
Tıklanma : 3064
Amel, imanın kemalından mı yoksa sıhhat şartından mı? Yoksa Amel, imandan bir cüzmü?
Tıklanma : 2168
Mutezile’nin, Ehl-i Sünnete muhalif boyutu nedir?
Tıklanma : 2386
Alimlere uymak şirk midir? Neden alimlere itaat etmelidir?
Tıklanma : 2345
Tövbe almak-Yetiş şıh demek-Bir uydurma Hadis hakkında sorulara cevap
Tıklanma : 2386
Kader ve Hadis inkarcılarına cevap!
Tıklanma : 1765
Allah’ın iki eli olduğu doğru mudur? Bu konuda nasıl iman etmeliyiz?
Tıklanma : 1920
Cemaleddin Efgani hakkında ne dersiniz?
Tıklanma : 2565
Selefilik nedir?
Tıklanma : 2115
İran, müslümanları sattı mı?
Tıklanma : 1905
Allah neye davet eder?
Tıklanma : 1669
Mahkemeye başvurmak caiz midir?
Tıklanma : 2890
Eklenme : 24/02/2014 15:21 Tıklanma : 2610
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet