Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 203
Dün : 3076
Bu Ay : 23693
Geçen Ay : 35734
Toplam : 2825926
 

    » Soru-Cevap » Âkide
Soru : Sofiler Tevessül konusunda acaba kendi imamlarını dinler mi?
Cevap :

 

 

ACABA ŞİMDİ NE DİYECEKSİNİZ? Ubeydullah Arslan


             İmam İbn Teymiyye rahimahullah imamımızdır, aynı şeklide tevhid üzere olan Hanefi -selefi alimler de- imamlarımızdır. Buradan hepsine Allah’dan rahmet dileriz. Birileri İmam İbn Teymiyye -filanın hakkı için deme tevessülüne izin vermiştir- diyerek yalan söyleyip çarpıtarak günlerce velvele çıkartmıştır. İbn Teymiyye’nin böyle söylemediği dev eserlerinde kayıtlıdır. Peki acaba aşağıda ki Hanefi âlimlerimize bu kimseler sahip çıkıp imamlarımız diyebiliyor mu? diyorlarsa buyursunlar birde bunlara kulak versinler. İlimde dürüst olalım. Bidatçi ve şirkçi fikrimize, selef imamlarını alet etmeyelim. Aşağıda ki paylaşımlara bakınız.

         İmam allâme el-Hanefi el-Kâsânî der ki; Bir adamın duasında “peygamberlerinin, rasullerinin, filanın hakkı/hürmeti için senden isterim” demesi mekruhtur(haram boyutunda ki mekruhtur) Çünkü kimsenin Allah’ın üzerinde bu anlamda bir hakkı yoktur. (Bedâu’s Sanâî 5/126)

         İmam el-Hanefi Muhaddis Zeylâî -Tebyînu’l Hakâiki fî Şerh Kenzi’d Dekâik- 6/31’de Ne diyor bakınız: “İmam allâme el-Hanefi el-Kâsânî der ki; Bir adamın duasında “peygamberlerinin, rasullerinin, filanın hakkı/hürmeti için senden isterim” demesi mekruhtur. Çünkü kimsenin Allah’ın üzerinde bu anlamda bir hakkı yoktur. (Bedâu’s Sanâî 5/126)

        El-Hanefi El-Bâbaretî kıymetli eseri -el-İnâyetu’l Şerhu’l Hidayeti 10/64’de “Bir adamın duasında “peygamberlerinin, rasullerinin, filanın hakkı/hürmeti için senden isterim” demesi mekruhtur. Çünkü kimsenin Allah’ın üzerinde bu anlamda bir hakkı yoktur.” Sözünün, Ebu Hanife’nin, Ebu Yusuf’un, Muhammed b. El-Hasen’in sözleri olduğunu nakleder.

         Seyyid Numân Hayreddin el-Alûsî el-Hanefi rahimahullah “Celâu’l Ayneyn 516-517’de” şöyle der: “ Hanefilerin tüm metinlerinde şu kayıtlıdır. Bir kimsenin “Peygamberlerinin, evliyanın, beytu’l Haram’ın ve Kabe’nin kutsal mekanlarının hürmetiyle” diyerek tevessül etmesi, İmam Muhammed nezdinde ateşi mucib kılan bir haramdır. Bunu da “kimsenin Allah üzerinde hakkı olmamakla” açıklamışlardır.

           İmâm Şâfî der ki; Eğer bir insan sabahın erken vaktinde tarikata bağlansa, öğle vaktine kadar ahmak olur, bir sofiye 40 gün tabi olsa/uysa, aklını ebedi olarak kaybeder.” (İbnu’l Cevzî Telbîsu İblîs 371)

 

Benzer Sorular :
Allah’ı görecek miyiz?
Tıklanma : 2309
Allah, şerri/kötülüğü emreder mi? ondan razı olur mu?
Tıklanma : 1434
Yaklaşan belediye Seçimlerine iştirak!
Tıklanma : 2667
Küfür Nedir?
Tıklanma : 1708
İnkar ve Yalanlama Küfrü nedir?
Tıklanma : 1534
Tasdikle beraber alay küfrü nedir?
Tıklanma : 1603
Yüz çevirme küfrü nedir?
Tıklanma : 1574
Şüphe küfrü nedir?
Tıklanma : 1635
Münafıklık küfrü nedir?
Tıklanma : 1442
Hakaret ve Alay küfrü nedir?
Tıklanma : 1435
Ebu Bekir Sifil’in: "İbn Teymiyye cehennemin yok olacağını savunmuştur" iddiası!!! Acaba doğru mu?
Tıklanma : 5388
Kevserî Cehmiyye Okulu’nun dediği gibi İmam İbn Teymiyye bir müşebbihe veya mücessime mi?
Tıklanma : 2601
Kevserî Cehmiyye Okulu’nun İbn Teymiyye’ye yönelik haksız suçlamasının değerlendirilmesi
Tıklanma : 1931
Kim benim velime düşmanlık ederse ben de ona harb ilan ederim (Buhari) hadisinde ki VELİ kimdir?
Tıklanma : 3007
Amel, imanın kemalından mı yoksa sıhhat şartından mı? Yoksa Amel, imandan bir cüzmü?
Tıklanma : 2119
Mutezile’nin, Ehl-i Sünnete muhalif boyutu nedir?
Tıklanma : 2329
Alimlere uymak şirk midir? Neden alimlere itaat etmelidir?
Tıklanma : 2276
Tövbe almak-Yetiş şıh demek-Bir uydurma Hadis hakkında sorulara cevap
Tıklanma : 2334
Kader ve Hadis inkarcılarına cevap!
Tıklanma : 1724
Allah’ın iki eli olduğu doğru mudur? Bu konuda nasıl iman etmeliyiz?
Tıklanma : 1875
Cemaleddin Efgani hakkında ne dersiniz?
Tıklanma : 2515
Selefilik nedir?
Tıklanma : 2068
İran, müslümanları sattı mı?
Tıklanma : 1868
Allah neye davet eder?
Tıklanma : 1623
Mahkemeye başvurmak caiz midir?
Tıklanma : 2810
Eklenme : 24/02/2014 15:21 Tıklanma : 2549
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet