Üye Paneli
E-posta :
Şifre :
» Şifremi Unuttum
» Üye Olmak İstiyorum...
Duyuru Listesi
Ad Soyad
E-posta

İstatistik

Bugün : 100
Dün : 541
Bu Ay : 10348
Geçen Ay : 23271
Toplam : 2938923
 

    » Soru-Cevap » Âkide
Soru : Sofiler Tevessül konusunda acaba kendi imamlarını dinler mi?
Cevap :

 

 

ACABA ŞİMDİ NE DİYECEKSİNİZ? Ubeydullah Arslan


             İmam İbn Teymiyye rahimahullah imamımızdır, aynı şeklide tevhid üzere olan Hanefi -selefi alimler de- imamlarımızdır. Buradan hepsine Allah’dan rahmet dileriz. Birileri İmam İbn Teymiyye -filanın hakkı için deme tevessülüne izin vermiştir- diyerek yalan söyleyip çarpıtarak günlerce velvele çıkartmıştır. İbn Teymiyye’nin böyle söylemediği dev eserlerinde kayıtlıdır. Peki acaba aşağıda ki Hanefi âlimlerimize bu kimseler sahip çıkıp imamlarımız diyebiliyor mu? diyorlarsa buyursunlar birde bunlara kulak versinler. İlimde dürüst olalım. Bidatçi ve şirkçi fikrimize, selef imamlarını alet etmeyelim. Aşağıda ki paylaşımlara bakınız.

         İmam allâme el-Hanefi el-Kâsânî der ki; Bir adamın duasında “peygamberlerinin, rasullerinin, filanın hakkı/hürmeti için senden isterim” demesi mekruhtur(haram boyutunda ki mekruhtur) Çünkü kimsenin Allah’ın üzerinde bu anlamda bir hakkı yoktur. (Bedâu’s Sanâî 5/126)

         İmam el-Hanefi Muhaddis Zeylâî -Tebyînu’l Hakâiki fî Şerh Kenzi’d Dekâik- 6/31’de Ne diyor bakınız: “İmam allâme el-Hanefi el-Kâsânî der ki; Bir adamın duasında “peygamberlerinin, rasullerinin, filanın hakkı/hürmeti için senden isterim” demesi mekruhtur. Çünkü kimsenin Allah’ın üzerinde bu anlamda bir hakkı yoktur. (Bedâu’s Sanâî 5/126)

        El-Hanefi El-Bâbaretî kıymetli eseri -el-İnâyetu’l Şerhu’l Hidayeti 10/64’de “Bir adamın duasında “peygamberlerinin, rasullerinin, filanın hakkı/hürmeti için senden isterim” demesi mekruhtur. Çünkü kimsenin Allah’ın üzerinde bu anlamda bir hakkı yoktur.” Sözünün, Ebu Hanife’nin, Ebu Yusuf’un, Muhammed b. El-Hasen’in sözleri olduğunu nakleder.

         Seyyid Numân Hayreddin el-Alûsî el-Hanefi rahimahullah “Celâu’l Ayneyn 516-517’de” şöyle der: “ Hanefilerin tüm metinlerinde şu kayıtlıdır. Bir kimsenin “Peygamberlerinin, evliyanın, beytu’l Haram’ın ve Kabe’nin kutsal mekanlarının hürmetiyle” diyerek tevessül etmesi, İmam Muhammed nezdinde ateşi mucib kılan bir haramdır. Bunu da “kimsenin Allah üzerinde hakkı olmamakla” açıklamışlardır.

           İmâm Şâfî der ki; Eğer bir insan sabahın erken vaktinde tarikata bağlansa, öğle vaktine kadar ahmak olur, bir sofiye 40 gün tabi olsa/uysa, aklını ebedi olarak kaybeder.” (İbnu’l Cevzî Telbîsu İblîs 371)

 

Benzer Sorular :
Allah’ı görecek miyiz?
Tıklanma : 2403
Allah, şerri/kötülüğü emreder mi? ondan razı olur mu?
Tıklanma : 1488
Yaklaşan belediye Seçimlerine iştirak!
Tıklanma : 2743
Küfür Nedir?
Tıklanma : 1790
İnkar ve Yalanlama Küfrü nedir?
Tıklanma : 1600
Tasdikle beraber alay küfrü nedir?
Tıklanma : 1682
Yüz çevirme küfrü nedir?
Tıklanma : 1645
Şüphe küfrü nedir?
Tıklanma : 1710
Münafıklık küfrü nedir?
Tıklanma : 1520
Hakaret ve Alay küfrü nedir?
Tıklanma : 1503
Ebu Bekir Sifil’in: "İbn Teymiyye cehennemin yok olacağını savunmuştur" iddiası!!! Acaba doğru mu?
Tıklanma : 5573
Kevserî Cehmiyye Okulu’nun dediği gibi İmam İbn Teymiyye bir müşebbihe veya mücessime mi?
Tıklanma : 2705
Kevserî Cehmiyye Okulu’nun İbn Teymiyye’ye yönelik haksız suçlamasının değerlendirilmesi
Tıklanma : 2018
Kim benim velime düşmanlık ederse ben de ona harb ilan ederim (Buhari) hadisinde ki VELİ kimdir?
Tıklanma : 3098
Amel, imanın kemalından mı yoksa sıhhat şartından mı? Yoksa Amel, imandan bir cüzmü?
Tıklanma : 2210
Mutezile’nin, Ehl-i Sünnete muhalif boyutu nedir?
Tıklanma : 2418
Alimlere uymak şirk midir? Neden alimlere itaat etmelidir?
Tıklanma : 2369
Tövbe almak-Yetiş şıh demek-Bir uydurma Hadis hakkında sorulara cevap
Tıklanma : 2411
Kader ve Hadis inkarcılarına cevap!
Tıklanma : 1790
Allah’ın iki eli olduğu doğru mudur? Bu konuda nasıl iman etmeliyiz?
Tıklanma : 1947
Cemaleddin Efgani hakkında ne dersiniz?
Tıklanma : 2594
Selefilik nedir?
Tıklanma : 2143
İran, müslümanları sattı mı?
Tıklanma : 1928
Allah neye davet eder?
Tıklanma : 1691
Mahkemeye başvurmak caiz midir?
Tıklanma : 2945
Eklenme : 24/02/2014 15:21 Tıklanma : 2645
Link :


Paylaş Delicious Stumble


Yunus:109 (Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

 

 

 

 

 

 

Davet